۲۶ مهرماه مصادف با آغاز بیستمین سالگرد فعالیت هفته نامه کوشا می باشد ؛ نشریه ای که در طول ۱۹ سال فعالیت رسانه ای خود در گستره توزیع شمالغرب کشور بدون وابستگی جناحی و سیاسی و در بدترین شرایط اقتصادی و به رغم همه مشکلات مربوط به حوزه کاغذ ، ترویج فضای مجازی و تغییر ذائقه مخاطبین، بخش مکتوب و نبود فرهنگ مطالعه خوانی و همه حواشی های پیش رو ، مسائل اجتماعی، سیاسی، شکایت و تذکرها توانسته بیش از دهها نفر را روانه بازار کار نموده و برای بیش از ۲۰ نفر ایجاد اشتغال کند و دهها نفر را صاحب زندگی و خانه و کاشانه نماید.

منبع : دل نوشته های عبدالسلام معروفی |به بهانه آغاز بیستمین سالگرد فعالیت هفته نامه کوشا
برچسب ها : فعالیت ,هفته نامه ,نامه کوشا ,فعالیت هفته ,سالگرد فعالیت ,بیستمین سالگرد ,بیستمین سالگرد فعالیت ,آغاز بیستمین سالگرد