هشتم مهر هر سال برابر سی ام سپتامبر، «روز جهانی ناشنوایان» نامگذاری شده است.هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند.

منبع : دل نوشته های عبدالسلام معروفی |به بهانه روز جهانی ناشنوایان ؛ دستان ما کلام ماست
برچسب ها :