ایرانی در هر کجا باشد چه این ور آب باشد یا اون ور آب ، شمال باشد یا جنوب ، غرب باشد یا شرق ، مرکز باشد یا حاشیه ؛ برایش فرقی ندارد مهربانی، محبت و نوعدوستی در وجودش ریشه دوانیده، تاریخ اساطیر ایرانی با عشق و محبت عجین گردیده و این مساله فقط مختص سیل بی خانمان این روزها در اقصی نقاط مختلف کشور نیست ، شامل افسر و غیر افسرش ، نظامی و غیرنظامی، بسیجی و لباس شخصی اش، کارمند و بازاری، ندار و دارا و… هم نمی شود ، همه و همه به نوعی ندای مهربانی در سر دارند و ساز نوعدوستی کوک می کنند.

منبع : دل نوشته های عبدالسلام معروفی |ایران سرزمین مهربانی ها
برچسب ها :