هر چند تلاش برخی از صاحب مسندان جداسازی فضای مجازی با مردم و شبکه های اجتماعی بود و اقدام به فیلترینگ تلگرام و سایر شبکه ها کردند و این به نوعی ایجاد فاصله مردم با رسانه و فضای مجازی بود ، در حالی که رهبری در طول چند سال اخیر بارها و به کرات به استفاده اصولی و بهینه از ظرفیت فضای مجازی و عدم غفلت از این فضا برای تقویت فرهنگ سازی و چالش های پیش رو تاکید فرمودند.

البته به رغم فیلترینگ این فضا نه خود صاحب مسندان از این میدان فاصله گرفتند و نه مردم با شبکه های اجتماعی قهر که نکردند هیچ ؛ بلکه بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا در حال حاضر بیش از ۵۹ درصد از مردم از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استفاده می کنند و در حال حاضر این رسانه ها در سبد خانوار جای گرفته که می توان از این فضا بخوبی برای هدایت افکار عمومی استفاده کرد.

منبع : دل نوشته های عبدالسلام معروفی |همدلی و همراهی پیش نیاز مدیریت بحران سیل
برچسب ها : فضای ,مردم ,مجازی ,استفاده ,شبکه ,اجتماعی ,فضای مجازی ,صاحب مسندان